Udruženje

Projektni tim „Ulični basket – Mokušnice“ sastavljen je od grupe mladih ljudi iz cijelog grada koji su vođeni jedinstvenom idejom da stvore standardizovani i tradicionalni basketaški turnir u gradu Zenici. Projektni tim je Udruženje za sport i kulturu “ZOP” iz Zenice, čiji su članovi mladi školovani ljudi, a saradnju imamo sa mnogim drugim udruženjima, organizacijama i sportskim školama.

Projektni tim veoma je dobro organizovan i spreman da prihvati sve izazove koji se nađu pred nama, te sa velikim brojem ideja želimo da organizujemo turnir kakav se godinama traži od strane naših građana i sportskih radnika. Udruženje “ZOP” pored saradnje sa drugim udruženjima i organizacijama, veoma dobro sarađuje i sa javnim ustanovama i privatnim firmama, koji prepoznaju kvalitet i kapacitet našeg projekta.

Osnovni ciljevi i djelatnosti Udruženja su:

– provoditi program sportske rekreacije,

– razvijati i njegovati međusobnu solidarnost među članovima i ostalim,

– okupljati djecu, mlade i odrasle građane u cilju razvoja sporta i sportske kulture,

– organizirati škole fudbala, košarke, rukometa, odbojke, tenisa i slično za djecu i omladinu,

– organizirati sportska takmičenja i učestvovati u sportskim takmičenjima,

– organizirati prigodne turnire, sportsko-rekreacijske i kulturno-zabavne priredbe,

– izgrađivati i poticati na očuvanje životne sredine,

– razvijati ekološku kulturu i ponašanje, kulturu življenja i stanovanja,

– brinuti za izgled naselja, mjesta stanovanja,

– organizirati akcije čišćenja i uređivanja naselja,

– učestvovati na konkursima i takmičenjima za najljepše igralište, najbolje održavanu zgradu i slično,

– sarađivati s drugim istovrsnim udruženjima i organizacijama,

– da razvija afirmaciju sporta i sportskih vrijednosti u našem gradu i kantonu,

– obavljati i druge poslove koji doprinose ostvarivanju ciljeva osnivanja utvrđenih Statutom


Član Udruženja može biti državljanin Bosne i Hercegovine, strano lice koje ima stalni ili privremeni boravak u Bosni i Hercegovini ili pravno lice koje dobrovoljno pristupi Udruženju na način utvrđen zakonom i Statutom Udruženja.

Udruženje za sport i kulturu "ZOP"

Projekat "Ulični Basket Mokušnice" je sportsko košarkaško takmičenje namijenjeno građanima Zenice, a sve u svrhu dobrog provoda i zdravog sportskog nadmetanja